• :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HOA LƯ
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
3042/SYT-NVD-QLHN Triển khai Thông tư số 12-2022TT-BYT ngày 21.11.2022 24/11/2022
3043/SYT-NVD-QLHN Đình chỉ lưu hành thu hồi sản phẩm dược, mỹ phẩm 24/11/2022
3008/SYT-NVY Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 24/11/2022
1 QUYTRINH KÝ SỐ IOFFICE 26/10/2022
369/TB-SYT THÔNG BÁO Về cấp độ dịch của tỉnh Ninh Bình theo Nghị quyết số 128/NQ-CP Ngày 11/10/2021 của Chính phủ và quyết định số 4800/QĐ-BYT Ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 28/12/2021
SYT-NVY Ttổ chức xét nghiệm sàng lọc Sars-CoV-2 trong tình hình mới 20/12/2021
225/TB-SYT THÔNG BÁO Về cấp độ dịch của tỉnh Ninh Bình theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 20/10/2021
1191/CĐ-BYT CÔNG ĐIỆN số 1191/CĐ-BYT Về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 31/07/2020
878/QĐ- BYT QUYẾT ĐỊNH 878/QĐ- BYT về việc ban hành hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid 19 12/03/2020
879/QĐ- BYT QUYẾT ĐỊNH 879/QĐ- BYT về việc ban hành hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch Covid 19 12/03/2020
2935 SYT-NVY CV đính chính một số nội dung của Kế hoạch số 2788 KH-SYT 28/11/2019
2929 SYT-TCCB báo cáo số lượng, chất lượng CCVC và nâng lương sớm năm 2019 28/11/2019
Khảo sát
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 6